به Psiphon کمک کنید

به Psiphon کمک کنید
به همه کمک کنید!

ما به ده ها میلیون نفر در سراسر جهان کمک می‌کنیم تا آزادانه به اینترنت دسترسی داشته باشند. این تلاش‌ها هر ماهانه هزینه‌های زیادی دارد و ما به کمک شما نیاز داریم تا آزادی اینترنت را سریع و موثر نگه داریم.