Thỏa thuận Sử dụng cho Người Dùng Cuối của Psiphon

Phần mềm này và tất cả các sở hữu trí tuệ liên hệ là sở hữu của Psiphon Inc., một công ty đăng ký tại bang Ontario với văn phòng chính tại Toronto, Ontario, Canada.

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

Dịch vụ Psiphon chỉ nhằm cho các cá nhân, và sử dụng cho mục tiêu cá nhân mà thôi. Nếu bạn muốn dùng Psiphon cho bất cứ mục tiêu nào khác hoặc có những yêu cầu phụ trội, thì chúng tôi có dịch vụ thương mại có tốn phí. Để biết thêm chi tiết, email sponsor@psiphon.ca.

Điều kiện sử dụng

Khi dùng dịch vụ Psiphon, bạn đồng ý là dùng thế nào để không vi phạm luật lệ Canada, hay quyền hạn của bên thứ ba.

Sử dụng cá nhân hay chỉ định

Việc sử dụng các dịch vụ Psiphon được cấp dưới giấy phép cá nhân, không độc quyền. Bằng việc sử dụng Psiphon, bạn đồng ý sử dụng cho mục tiêu cá nhân, không dùng cho thương mại. Bạn không được (và có thể không cho phép bên thứ ba) thuê, mướn, cấp phép, bán, bán lại hoặc phân phối sử dụng các dịch vụ Psiphon cho mục đích thương mại.

Phân phối

Chỉ có các phần mềm do công ty Psiphon soạn thảo là được phép dùng dịch vụ Psiphon. Sử dụng hay phân phối một phần mềm hay công cụ của bên thứ ba để dùng với dịch vụ Psiphon là vi phạm vào giấy phép này.

Tuyên bố về những hạn chế trách nhiệm pháp lý

The Psiphon service is provided “as is” and without warranty or expressed or implied liability of any kind. Psiphon disclaims all warranties and liabilities associated with the use of this service, including personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential personal or commercial damages whatsoever, including loss of data and business interruption.

Chấm dứt; Các điều khoản vi phạm dịch vụ

Psiphon giữ quyền đơn phương chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ hoặc không có lý do nào và không bị phạt. Với việc dùng Psiphon, bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ dưới bất cứ phương cách nào vi phạm các điều khoản của dịch vụ và giấy phép.

Là người sử dụng, bạn được tự do chấm dứt thỏa thuận cấp phép này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng bất kỳ và tất cả các phần của dịch vụ Psiphon và xóa tất cả các thực thể của các ứng dụng phần mềm từ thiết bị của bạn.

Use of PsiCash

  1. If there is no PsiCash activity on your device for one year, then Psiphon reserves the right to cancel your PsiCash.
  2. If you lose track of your PsiCash, for example by losing your device, then you acknowledge that Psiphon will not be able to correct this mistake and restore your PsiCash.
  3. Psiphon reserves the right to change the rewards exchangeable for PsiCash at any time.