ကိုယ်ရေးအချက်အလက် စာစောင်များ

ကျွနု်ပ်တို့၏ ပုံမှန် အချက်အလက်များကောက်ယူသော အလေ့အထများကို မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကောက်ယူသော အချက်အလက်မှုပုံစံကို ယာယီအားဖြင့် ပြောင်းလဲရန် (တိုးမြှင့်ရန်) လိုအပ်ပါက ကျွနု်ပ်တို့ ဘာလုပ်နေပြီ မည်ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုရှိမည်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပါသည်။

2019-12-11: Temporary data retention extension

ကျွနု်တို့ ဘာလုပ်နေသလဲ။
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
ကျွနု်တို့ ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရနေရသလဲ။
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
ကျွနု်ပ်တို့ ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဒါကိုလုပ်သလဲ။
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.

2019-12-11: Privacy Policy update

ကျွနု်တို့ ဘာလုပ်နေသလဲ။
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
ကျွနု်တို့ ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရနေရသလဲ။
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
ကျွနု်ပ်တို့ ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဒါကိုလုပ်သလဲ။
This will be in effect on 2019-12-12T00:00Z.

2015-06-01: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးမူဝါဒအား မွမ်းမံချက်

ကျွနု်တို့ ဘာလုပ်နေသလဲ။
ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးမူဝါဒကိုမွမ်းမံနေပါသည်။ ဤတွင် မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများထဲမှ "မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို Psiphon ကောက်ခံသနည်း" ဟူသည့်မေးခွန်းအတွက်ပါ အဖြေကို ပေါင်းထည့်ထားပါသည်။
ကျွနု်တို့ ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရနေရသလဲ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးမူဝါဒစာမျက်နှာသည် Psiphon ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံရေးနှင့် အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒကို အသုံးပြုသူများစစ်ဆေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်အချို့အတွက် ကြေငြာများ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများနှင့် အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းများကို ထင်ဟပ်စေရန်အတွက် မွမ်းမံထားသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဒါကိုလုပ်သလဲ။
ဤသည်မှာ 2015-06-01T00:00Z မှစ၍ သက်ရောက်မှုရှိသည်။

2014-04-17: S3 bucket ဝင်ရောက်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ရအောင်လုပ်ရန်

ကျွနု်တို့ ဘာလုပ်နေသလဲ။
ကျွနု်ပ်တို့သည် Amazon S3 "bucket" (i.e., storage container) ဝက်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် ဝင်ရောက်ရယူမှုကို အသုံးပြု၍ ရအောင်ပြုလုပ်နေပါသည်။ (နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များကြောင့် မတူညီသည့် S3 buckets များထဲတွင် ဒါဇင်နှင့်ချီသော ဝက်ဆိုက်ကော်ပီများကို လည်ပတ်စေပါသည်။)
ကျွနု်တို့ ဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရနေရသလဲ။
ကျွနု်ပ်တို့ ဤသို့ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ bucket အတွင်းသိမ်းဆည်းထားသော "အဝေးထိန်း ဆာဗာစာရင်း" ကို မည်မျှရယူမှုရှိနေသည်ကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူမည်မျှသည် ချိတ်ဆက်ရန်မအောင်မြင်သည်ကို သိရှိနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဒါကိုလုပ်သလဲ။
ဝင်ရောက်ခြင်းကို 2014-04-17T15:00Z မှ 2014-04-18T15:00Z အထိ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အသုံးပြုသူ၏ မည်သည့် အချက်အလက်ကို ကောက်ယူထားမည်နည်း
ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများသည် IP လိပ်စာများ၊ အသုံးပြုသူအေးဂျင့်များနှင့် ဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ဝင်ရောက်ရယူသည့် အချိန်များကို ကောက်ယူပါသည်။ ထိုအချက်အလက်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးပါက မေးခွန်းထဲရှိဖိုင်ကို ရယူထားသော နေရာဒေအလိုက် အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကို ကျွနု်ပ်တို့ သိရှိနိုင်သည်။
ထိုအချက်အလက်ကို အချိန်မည်မျှကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားမည်နည်း
အချက်အလက်ကို တစ်ပတ်ထက်ပို၍ သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကို အချိန်အတန်ကြာ၊ သတ်မှတ်ရက်မရှိ ကျွနိုပ်တို့ သိမ်းဆည်းထားပါမည်။
အသုံးပြုသူမည်မျှအား သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သနည်း
အသုံးပြုသူမည်မျှအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို ယခုအထိ ကျွနု်ပ်တို့ သေချာမသိရသေးပါ (ထို့ကြောင့်ဒါကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်) သို့သော် အသုံးပြုသူ 10,000 ထက်မပိုနိုင်ဟု ယူဆရပါသည်။
Psiphon Inc. အပြင်မည်သူကဤအချက်အလက်ကိုမြင်ရမည်နည်း
အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများကို Amazon S3 bucket တွင်လည်း သိမ်းဆည်းထားပါသည်၊ ထို့ကြောင့် Amazon သည်လည်း မှတ်တမ်းများကိုရယူနိုင်သည်။ (မည်သို့ပင်ဆိုစေ Amazon က ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့် ဤသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။)