بولتن حفظ حریم خصوصی کاربران

شیوه های نرمال جمع آوری داده های ما در صفحه سوالات متداول آمده است. هر زمان که به طور موقت تغییری (افزایشی) در داده های جمع آوری شده صورت بگیرد، ما در این صفحه آن را توضیح خواهیم داد که با آن ها چه کار داریم می کنیم و چه تاثیری بر کار ما خواهند داشت.

2019-12-11: Temporary data retention extension

چیزی که ما در حال انجام آن هستیم
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
چرا این کار را انجام می دهیم
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
چه زمانی این کار را انجام می دهیم
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.

2019-12-11: Privacy Policy update

چیزی که ما در حال انجام آن هستیم
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
چرا این کار را انجام می دهیم
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
چه زمانی این کار را انجام می دهیم
This will be in effect on 2019-12-12T00:00Z.

2015-06-01: بروز رسانی سیاست حفظ حریم خصوصی

چیزی که ما در حال انجام آن هستیم
ما در حال به روز رسانی سیاست های حفظ حریم خصوصی هستیم. این مساله شامل تغییر در سوال "سایفون چه اطلاعاتی را جمع آوری می کند؟" در بخش سوالات متداول نیز می شود.
چرا این کار را انجام می دهیم
در حال حاضر صفحه سیاست های حفظ حریم خصوصی تنها مرجع کاربران است که در آن می توانند سیاست های جمع آوری داده و حریم خصوصی سایفون را بررسی کنند. این صفحه به منظور بازتاب نحوه استفاده از تبلیغات، آمارها و سیاهه ها بر روی سایت به روز رسانی شده است.
چه زمانی این کار را انجام می دهیم
این تغییرات از 2015-06-01T00:00Z موثر هستند.

2014-04-17: Enable S3 bucket logging

چیزی که ما در حال انجام آن هستیم
ما امکان دسترسی ورود به سیستم یک وب سایت برای سطل S3 آمازون را فعال کرده ایم.(به عنوان مثال یک فضای ذخیره سازی). (به دلیل مسائل امنیتی، ما صدها کپی از یک سایت را در سطل هال S3 متفاوت اجرا می کنیم.)
چرا این کار را انجام می دهیم
ما این کار را انجام می دهیم تا بتوانیم تعداد حدودی دسترسی ها به لیست سرور راه دور که در سطل ذخیره شده اند را محاسبه کنیم. این کار به ما کمک می کند تا ببینیم ارتباط چه تعداد از کاربران با شکست مواجه شده است.
چه زمانی این کار را انجام می دهیم
گزارش گیری از 2014-04-17T15:00Z تا 2014-04-18T15:00Z فعال است.
چه داده هایی از کاربر جمع آوری خواهد شد
گزارش شامل اطلاعات آدرس های آی پی، کاربران و برچسب های زمانی دسترسی به سایت ها می شود. وقتی این اطلاعات پردازش شدند، ما یک شمارش کاربران بر مبنای منطقه جغرافیایی آن ها انجام می دهیم تا ببینیم چه کسانی توان دسترسی به فایل موجود در درخواست را داشته اند.
برای چه مدت داده ها نگهداری می شوند
داده ها بیش از یک هفته نگهداری نمی شوند. ما گزارش تعداد کاربران را برای مدت طولانی تری نگهداری می کنیم -- احتمالا تا همیشه.
چه تعداد کاربر تحت تاثیر قرار گرفته اند
ما هنوز نمی دانیم چه تعداد کاربر تحت تاثیر قرار گرفته اند (به همین دلیل است که این کار را انجام می دهیم)، اما ما مشکوک هستیم که این عدد کمتر از 10,000 هزار کاربر باشد.
چه کسی به جز شرکت سایفون این داده ها را می بیند
سیاهه دسترسی ها در یک سطل S3 آمازون نیز ذخیره می شوند، بنابراین آمازون می تواند به سیاهه ها دسترسی داشته باشد. (یا به عبارت دیگر، آمازون میزبان فایل ها است، پس می تواند محتویات آن ها را نیز بخواند.)